Wet langdurige zorg (WLZ)

Met de module WLZ declareert u voor cliënten die vallen onder de Wet langdurige zorg. U kunt alleen declareren binnen de Wlz als u een contract heeft met het zorgkantoor. Indien u geen contract heeft kunt u de geleverde zorg níét declareren.

Onder de Wet langdurige zorg valt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Verblijf in een zorginstelling valt onder de Wlz, maar bijvoorbeeld ook medische zorg en persoonlijke verzorging en verpleging. Cliënten die onder de Wlz vallen kunnen géén aanspraak meer doen op financiering vanuit de Zorgverzekeringswet.

 Met deze module kunt u:

  • Rapporteren in een volledig ECD
  • Het volledige declaratieverkeer loopt via VECOZO;
  • VECOZO-berichten ophalen;
  • Wlz-indicaties worden automatisch ingelezen;
  • iWlz berichtenverkeer;
  • Routelijsten maken, bekijken en uitdraaien.

U kunt met de module de volgende Wlz berichten verzend en/of ontvangen via VECOZO:

  • Indicatie AW33/AW34
  • Aanvang zorg (MAZ) AW35/AW36
  • Mutatie zorg (MUT) AW39/AW310 (ook AAT)
  • Declaratie AW319/AW320