De module Kraamzorg ondersteunt kraamverzorgenden direct in het werkproces. Van inschrijving en zorgovereenkomst tot LIP-formulier en declaratie.

Functionaliteiten:

  • Cliënten
  • Zwangerschappen
  • Kraamzorg uitvoeringen
  • Logboek