De module Financieel is niet gericht op het rapporteren of declareren, maar is een tool om uw financiële administratie in bij te houden.U kunt deze module losstaand gebruiken, maar de module werkt het best wanneer deze geïntegreerd wordt met andere modules. Zo kunt u de goedgekeurde declaraties meteen inzien in uw Dagboek verkoop. Dat scheelt dubbele handelingen.

In Dinz Web Financieel kunt u de financiële administratie van uw organisatie voeren:

 • Dagboeken van kas, bank, inkoop, verkoop,memoriaal;
 • Beginbalans invoeren;
 • Opmaken van btw-aangiftes;
 • Uitdraaien van uitgebreide rapportages (van grootboekmutaties tot en met kolommenbalans);
 • Indien u reeds gebruik maakt van een van demodules van Dinz Web, is deze volledig geïntegreerd met Dinz Web Financieel.Dat wil zeggen:
  • De cliënten aan wie u particulier of via het PGB factureert, worden automatisch ook aangemaakt als debiteuren;
  • Dedeclaraties naar het zorgkantoor, de gemeente of de zorgverzekeraar worden automatisch verwerkt als verkoopfactuur; ook zij worden automatisch debiteur.De afgekeurde declaratieregels (in het retourbericht) worden automatisch gecrediteerd op een nieuwe creditfactuur;
  • De afgesproken overige facturatieprocessen (bijvoorbeeld naar ziekenhuizen of derden) worden automatisch verwerkt (op basis van het restant nog te factureren);
  • Binnen het dagboek bank, inkoop en verkoop, kunnen de openstaande verkoopfacturen of inkoopfacturen afgeboekt worden;
  • Actueel overzicht van de openstaande posten via de overzichtelijke openstaande posten lijst.

Functionaliteiten:

 • Dagboeken: Kas, Bank, Inkoop, Verkoop, Memoriaal, Beginbalans en Tussenrekening
 • Journaalposten
 • Openstaande posten;
 • Debiteuren en Crediteuren;
 • Btw-aangifte.